Z głębokiej potrzeby

29 października 2013
...

Schemat jest zawsze taki sam. Na początku jest potrzeba, która staje się inspiracją i punktem wyjścia dla rozpoczęcia procesu projektowego. Meta to prototyp, który jest wynikiem głębokiego zrozumienia problemu i drugiego człowieka.

 

Empatia to cecha kluczowa dla designera. Aby być dobrym projektantem należy nauczyć się współodczuwać i patrzeć na świat oczyma innego człowieka. Trzeba być naprawdę dobrym obserwatorem i słuchaczem, żeby zrozumieć z jakimi problemami boryka się osoba znajdująca się w zupełnie odmiennej sytuacji życiowej. Chcąc zrozumieć tzw. głębokie potrzeby, projektant musi doświadczyć, jak to jest stać w nocy na ulicy, czekając na spóźniającą się taksówkę, obserwować osobę zmagającą się z codziennymi czynnościami po utracie wzroku, zrozumieć co czują ludzie chorzy na Alzheimera oraz z jakimi problemami zmagają się na co dzień mieszkańcy trzeciego świata.

 

Przedmioty, które zostały zaprezentowane na wystawie DEEP NEED podczas Łódź Design Festival 2013 – podnoszą jakość życia, rozwiązują problemy i pomagają radzić sobie z nimi. Na wystawie na konkretnych przykładach pokazane zostały obiekty i kompletne schematy rozwiązań, które doprowadziły do ich powstania. Prosty schemat opisu według ustalonego klucza opisu pokazywał widzowi jak tworzone są rozwiązania zorientowane na użytkownika.

 

Empatia – w psychologii jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych, a także umiejętność przyjmowania sposobu myślenia innych osób.


Komentarze