Ważna sprawa – współpraca z wykonawcą

26 sierpnia 2019
...

Nawet najlepszy, najśmielszy, najwspanialszy projekt pozostanie tylko wizją na papierze, jeśli nie zostanie fachowo i dobrze zrealizowany przez ekipę wykończeniową. Od tej współpracy – architekta wnętrz z wykonawcą – tak naprawdę zależy wszystko: cała realizacja i końcowe zadowolenie lub niezadowolenie klienta.

Dobry wykonawca jest na wagę złota, a dobry architekt – to prawdziwy skarb. Jednak dla każdego inwestora naprawdę bezcenny jest dobrze współpracujący zespół: architekt i wykonawca. Wtedy nie ma takiego projektu, którego nie można by zrealizować.

W praktyce oznacza to, że architekci lubią pracować ze „swoimi” sprawdzonymi ekipami, a wykonawcy chętnie realizują projekty ze znanymi i wypróbowanymi pracowniami projektowymi. Nierzadko jednak – i jednym, i drugim – przychodzi zmierzyć się z nowymi współpracownikami. O czym wówczas, na początku wspólnych prac, warto pamiętać?

Jakie są najważniejsze ogniwa dobrego współdziałania na placu budowy?

  • Szczegółowy projekt. Dobrze przygotowany projekt, opierający się na precyzyjnych pomiarach rzeczywistych (a nie tylko tych podanych w projekcie budowlanym), uwzględniający przepisy i warunki budowlane. Nie wizualizacja, ani nie rysunek poglądowy, ale przede wszystkim szczegółowy projekt wykonawczy, który zawiera wszystkie potrzebne wymiary, a często także rysunki lub wskazówki wykonania trudniejszych detali.
  • Umowa i wycena. Podstawą współpracy powinna być umowa w formie pisemnej. Taka umowa jest punktem odniesienia dla każdej ze stron, określeniem granic samodzielnego działania. Definiuje wzajemne obowiązki, budżet, terminy i ewentualne kary za niedotrzymanie terminów. Szczegółowa wycena z kolei jest ważnym elementem procesu decyzyjnego. Należy bezwzględnie zrobić ją jeszcze przed wyborem wykonawcy i przed zawarciem z nim umowy. Powinna uwzględniać wszystko: od kosztów robocizny po ewentualne koszty materiałów budowlanych.
  • Planowanie robót. Organizacja prac jest bardzo ważna. Mimo, że plac budowy to nie miejsce na minutowy grafik, to określenie ram czasowych na wykonanie poszczególnych prac na pewno ułatwi realizację zlecenia. Szczególnie, jeśli roboty wykonują różne ekipy, a nie jeden generalny wykonawca budowlany.
  • Wprowadzanie zmian podczas realizacji projektu. Plany planami, ale czasem powstają sytuacje, które wymagają skorygowania pierwotnych założeń. Bez względu na to, czy zmiany mają dotyczyć materiałów, detali konstrukcyjnych, czy czasu pracy – najważniejsze, aby zostały przez obie strony skonsultowane i omówione. Dla obu stron – architekta i wykonawcy – istotny w pracy jest stały kontakt, możliwość dopytywania, doprecyzowania detali.


 

Ciekawostka
która tłumaczy skąd wyrosła potrzeba prowadzenia przez architektów wnętrz nadzoru autorskiego i realizacji „pod klucz” ;)

Portal fixly.pl zlecił wykonanie badania, którego wyniki pokazują, jak na poziom ogólnego stresu związanego z remontami, wpływa współpraca z fachowcami oraz co nas („statystycznych Polaków”) w tej współpracy najbardziej stresuje. Okazało się, że najwięcej nerwów przysparza nam zweryfikowanie wiarygodności i rzetelności fachowca. Na miejscu drugim znalazła się konieczność prowadzenia nadzoru nad pracami, a na trzecim – odbiór wykonanych prac. Zobacz: Co nas stresuje przy współpracy z fachowcami?

Komentarze