Skośny dach zielony

15 grudnia 2014
...

Porośnięty roślinami dach o kącie nachylenia znacznie większym niż 15° jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. Zmienia się jednak nieco technologia jego wykonania.

 

Niedawno zaprezentowaliśmy technologię wykonania zielonego dachu o niewielkim spadku. Jest to najprostszy ze skośnych dachów zielonych. To jednak nie znaczy że kąt nachylenia stanowi przeszkodę nie do pokonania. Porośnięty roślinami dach o kącie nachylenia znacznie większym niż 15° jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. Zmienia się jednak nieco technologia jego wykonania. Głównym problemem staje się ustabilizowanie pokrycia i zabezpieczenie go przed „zjechaniem” z połaci dachu. Znacznie istotniejsze robi się również zabezpieczenie okapu dachu, na który działa w tym wypadku znacznie większa siła. Nieco bardziej skomplikowane staje się również odprowadzenie wody deszczowej.

Pierwszy etap prac pozostaje w zasadzie nie zmieniony. Konstrukcja dachu również i w tym wypadku w niczym nie różni się od połaci przygotowanej na przykład do krycia blachą na rąbek stojący. Różnicą jest belka oporowa umieszczona na krawędzi, przy czym jest ona znacznie większa niż w wypadku dachu o małym nachyleniu. Zarówno jej przekrój jak i sposób mocowania powinien być indywidualnie dobrany przez konstruktora.


1. Warstwa izolacji termicznej dachu.
2. Murłata.
3. Wieniec ściany nośnej.
4. Izolacja termiczna ściany.
5. Zabudowa okapu (omówiona w jednym z wcześniejszych wpisów).
6. szczelina wentylacyjna zabezpieczona siatką.
7. Pokrycie płytą MFP.
8. Belka oporowa.

Kolejny etap to ułożenie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej wraz z warstwami ochronnymi, a także skonstruowanie szkieletu zapobiegającego zsuwaniu się pokrycia dachu. Na tym etapie powstaje także system rynnowy i osłaniająca krawędź opaska żwirowa.


1. Pokrycie dachu płytą MFP.
2. Belka oporowa.
3. Membrana przeciwwilgociowa wywinięta na belkę oporową.
4. Włóknina chłonno – drenażowa.
5. System zabezpieczający przed osunięciem składający się z progów i elementów nośnych. Rozstaw progów jest uzależniony od kąta nachylenia dachu.
6. Rynna z elementami przenoszącymi obciążenie.
7. Opaska żwirowa.
8. Geowłóknina filtracyjna.

Ostatni etap to (tak samo jak przy mniejszym kącie nachylenia dachu) warstwy pozwalające na rozwój roślinności oraz zabezpieczające obróbki blacharskie.


1. Geowłóknina filtracyjna
2. Warstwy przeciwwodne i ochronne
3. System zabezpieczający przed osunięciem
4. Opaska żwirowa
5. Rynna
6. Belka oporowa
7. Substrat glebowy zapewniający odpowiednią pojemność wodną i powietrzną
8. Obróbka blacharska belki oporowej
9. Zieleń dachowa.

Komentarze