Lukarna

15 stycznia 2014
...

Podstawowe zadanie lukarny jest dość proste – chodzi o zapewnienie użytkownikom poddasza kontaktu wzrokowego ze światem zewnętrznym.

Realizacja tego zadania możliwa jest jednak na bardzo wiele sposobów, od najprostszych i najtańszych (jak prezentowany na poniższych ilustracjach), przez nieco bardziej skomplikowane aż do tzw. wolich oczu – niezwykle efektownych, ale również ogromnie skomplikowanych wykonawczo i konstrukcyjnie.

 

 

Ze względu na swoją konstrukcję lukarna jest z reguły niezależnym elementem połączonym z konstrukcją dachu. W tym wypadku elementami wspólnymi dla konstrukcji połaci dachowej i lukarny jest płatew na której opiera się dach lukarny i murłata stanowiąca jednocześnie podwalinę pod jej ścianę frontową.

 

1 - Murłata

2 - Płatew

3 - Krokwie połaci dachowej

4 - Krokwie lukarny

5 - Główne słupki lukarny

6 - Słupki stanowiące konstrukcję ścian bocznych

7 - Oczep

8 - Dodatkowe krokwie stanowiące podstawę ścian bocznych lukarny. Zdwojenie krokwi jest niezbędne aby zapewnić podparcie skraju połaci dachu.

 

 

Po wykonaniu ścian lukarny można przystąpić do wykonania pokrycia dachu.

 

1 - Ściany boczne wykonane w technologii szkieletowej

Patrz: http://www.designerer.com/artykul/40/w-technologii-szkieletu-drewnianego-.html

2 - Pełne pokrycie połaci dachowej z płyty MFP

Patrz: http://www.designerer.com/artykul/30/szczelne-poszycie-polaci-dachowej.html

3 - Izolacja termiczna dachu – należy zadbać o zachowanie ciągłości między ociepleniem połaci dachowej i ścian lukarny.

4 - Widoczne końcówki oczepu.

5 - Sposób rozwiązania połaci dachu poniżej lukarny zależy wyłącznie od preferencji estetycznych inwestora i projektanta.


 

 

Newralgicznymi punktami każdej lukarny są obróbki blacharskie gwarantujące szczelność w miejscach załamywania się połaci, na okapach, gzymsach i przy rynnach. Na ich wykonanie należy zwrócić szczególną uwagę.

 

1 - Wiatrownice zapewniające szczelność bocznych krawędzi połaci

2 - Obróbki pasa rynnowego

3 - Wykończenie kalenicy

Patrz: http://www.designerer.com/artykul/76/wentylacja-dachu.html

4 - Załamanie połaci

5 - Rzygacz – przy niewielkiej powierzchni daszku nad lukarną może się okazać, że do odprowadzenia z niego wody opadowej nie są potrzebne dodatkowe rury spustowe, a jedynie tzw. rzygacze odprowadzające ją na połać dachową poniżej.

6 - Deskowanie okapu

Patrz: http://www.designerer.com/artykul/111/okap-a-wentylacja-dachu.html

7 - Od wewnątrz poddasze również może być wykończone za pomocą płyty MFP

Patrz: http://www.designerer.com/artykul/42/sciany-i-stropy-poddasza.html

 

Komentarze