ELEWACJA DREWNIANA

13 sierpnia 2014
...

Ściany i stropy budynku są elementami podstawowymi, odpowiadającymi za pełnienie przez dom jego podstawowych funkcji. Stanowią również element nośny dla nie mniej ważnej warstwy izolacji termicznej. Wszystko to pryncypia – czas jednak na swoistą galanterię, czyli wykończenie elewacji.

Ściany i stropy budynku są elementami podstawowymi, odpowiadającymi za pełnienie przez dom jego podstawowych funkcji. Stanowią również element nośny dla nie mniej ważnej warstwy izolacji termicznej. Wszystko to pryncypia – czas jednak na swoistą galanterię, czyli wykończenie elewacji.

 

W tym odcinku – elewacje drewniane. W kolejnych zaprezentujemy inne materiały elewacyjne.
Wszystkie fasady prezentowane są na ścianie o konstrukcji szkieletowej – jako wymagającej największej uwagi. Można je jednak ze swobodą stosować również na ścianach murowanych – z reguły konstrukcja fasady jest wtedy nieco uproszczona.

 

 

Ściana budynku w konstrukcji szkieletowej gotowa do wykonania elewacji.


1. Wykończenie wewnętrzne – płyta MFP
2. Izolacja paroszczelna
3. Dodatkowa warstwa izolacji termicznej na ruszcie drewnianym
4. Drewniany szkielet nośny
5. Wypełnienie szkieletu izolacją termiczną
6. Płyta podłogowa
7. Izolacja termiczna fundamentu

 

 

Elewacja drewniana z deską w układzie poziomym. To najprostszy pod względem wykonawstwa sposób pokrycia fasady budynku drewnem. Można stosować deski na zakładkę, lub deski elewacyjne w systemie pióro – wpust. Należy jedynie pamiętać, że deski mocujemy zawsze piórem do góry.


1. Fundament budynku
2. Ściana konstrukcyjna z izolacją termiczną
3. Membrana paroprzepuszczalna ułożona na izolacji
4. Podkonstrukcja drewniana elewacji. Łaty drewniane ustawione pionowo tworzą szczelinę wentylacyjną między membraną i elewacją. Umożliwia to wyprowadzenie pary wodnej z warstwy izolacji termicznej.
5. Szczelina wentylacyjna
6. Deski elewacyjne w systemie pióro – wpust.

 

 

Odrobinę bardziej skomplikowany jest montaż desek w układzie pionowym. Elementy elewacyjne muszą w tym wypadku być ułożone poziomo, a więc konieczne jest rozdzielenie pionowej podkonstrukcji szczeliny wentylacyjnej i poziomej konstrukcji fasady. Trzeba też zwrócić uwagę na właściwy wybór profilu desek (nie każdy jest odpowiedni do tego rodzaju montażu).


1. Fundament budynku
2. Ściana konstrukcyjna z izolacją termiczną
3. Membrana paroprzepuszczalna ułożona na izolacji
4. Podkonstrukcja drewniana szczeliny wentylacyjnej. Łaty drewniane ustawione pionowo.
5. Szczelina wentylacyjna.
6. Podkonstrukcja drewniana elewacji. Łaty drewniane ustawione poziomo, mocowane do pionowych elementów podkonstrukcji szczeliny wentylacyjnej.
7. Deski elewacyjne w systemie pióro – wpust.

Komentarze