Anatomia Europy

3 lipca 2014
...

Artyści z Ukrainy, Rosji i Białorusi – trzech krajów-organizmów, które narodziły się w wyniku procesu rozpadu ZSRR w ostatniej dekadzie XX wieku – poza ekspozycją własnego dorobku mieli możliwość zamanifestowania swoich postaw wobec współczesnego świata, kondycji rodzimej kultury i sztuki.

Prezentacja dorobku artystów z Ukrainy, Rosji i Białorusi została zminimalizowana do projektu koncepcyjnego, opartego na bardzo klarownym przekazie. W obecnej rzeczywistości, kiedy deptane są podstawowe wartości i burzone normy moralne, kiedy człowiek, obywatel, artysta staje się narzędziem walki politycznej, a świat tonie w szarości i kłamstwie, nasz przekaz ma być prosty i przejrzysty. Wydarzenia w Europie zaktywizowały środowiska artystyczne, sztuka stała się uniwersalnym medium ekspresji społecznej i przekaźnikiem wspólnych potrzeb, prawd.


Projekt w głównej mierze opiera się na pracach z porcelany, która w dzisiejszej rzeczywistości zaczyna odgrywać nowe role. Krucha i kapryśna materia dzięki niesionym treściom staje się kulturowym, społecznym i politycznym manifestem zarówno na lokalnej, jak i międzynarodowej scenie.


Maria Volokhova z Ukrainy, Tanya Klimenko z Rosji i Olia Gorohova z Białorusi. Kobiety. Tak jak Europa, Ukraina, Rosja i Białoruś. Wierzymy, że świat złagodnieje, kiedy do głosu dojdą właśnie kobiety.


O Europie i o anatomii wystawa traktuje na kilku poziomach. Fizycznie odczuwalne fascynacje anatomią, wewnętrznym światem człowieka, stają się inspiracją dla fantasmagorycznych kompozycji, pozwalając jednocześnie na poszukiwania maksymalnych możliwości technologicznych porcelany. Człowiek jako najbardziej idealna maszyna, jaką kiedykolwiek stworzono, homo machine, którą od lat starają się manipulować – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i masowym – systemy polityczne, społeczne i religijne. Na drugim biegunie Europa, cierpiący, rozbity organizm, który nie może w pełni sił funkcjonować, gdyż poszczególne jego części poprzez chore systemy wizowe i granice wyrzucane są poza europejski dyskurs. To samo dotyczy sztuki – jeżeli choć jeden europejski kraj nie może w pełni brać udziału w nurcie współczesnej krytyki, nie mamy prawa analizować sztuki Europy w ogólnym kontekście. Zepchnięcie krytyki wschodniej na margines i pomijanie jej w opracowaniach jest najbardziej jaskrawym przejawem fałszowania obrazu sztuki współczesnej Europy.

 

Wystawę można zobaczyć we Wrocławiu w CRZ KRZYWY KOMIN.
więcej na www.krzywykomin.pl/anatomia-europy/

 

Komentarze